Terapia behawioralna

 

Najlepsze wyniki pracy metodami behawioralnymi uzyskiwane są wówczas, kiedy dziecko jest małe (około 3,5 lat), a czas terapii wynosi 40 godzin tygodniowo.

Główne założenia behawioralnej teorii autyzmu

Ogólne prawa uczenia się trafne tłumaczą zachowania dzieci autystycznych i stanowię podstawę terapii behawioralnej

Dzieci autystyczne mają raczej wiele odrębnych deficytów behawioralnych, niż jeden centralny deficyt, którego skorygowanie prowadziłoby do ogólnej poprawy funkcjonowania Dzieci autystyczne mają zdolność uczenia się - tak jak inni ludzie - o ile znajdują się w specjalnie przystosowanym dla siebie środowisku. Środowisko to składa się z miejsc, w których dzieci przebywają na co dzień, a różni się od normalnego tylko na tyle, aby stało się dla nich bardziej funkcjonalne. W środowisku takim zapotrzebowanie na wykonanie jakiegoś zachowania przez dziecko powinno być wyraźne i zrozumiałe dla dziecka To, że dzieci autystyczne ponoszą porażki w normalnym środowisku, a odnoszą sukcesy w środowisku specjalnie dla nich zorganizowanym, wskazuje na to, że ich problemy mogą być widziane bardziej jako niedopasowanie pomiędzy ich systemem nerwowym a normalnym środowiskiem, niż jako choroba

Główne cele terapii behawioralnej
 • Rozwijanie zachowań deficytowych
 • Redukowanie zachowań niepożądanych
 • Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii

 

Podstawowe reguły behawioralne w edukacji
 • Jeżeli chcemy, żeby zachowania występowały częściej, powinniśmy je systematycznie wzmacniać
 • Zachowania niepożądane nie powinny być wzmacniane
 • Pojawienie się trudnego zachowania nie jest niebezpieczne, jeśli tylko nie jest wzmacniane

Rozwijanie zachowań deficytowych

Zachowaniami deficytowymi nazywamy te zachowania, które uważa się za normalne i pożądane u dziecka w pewnym wieku i w pewnych okolicznościach, a które u dziecka autystycznego występują zbyt rzadko lub nie występują wcale (np. prawidłowa mowa, okazywanie uczuć, zabawa itd.)

Zadaniem terapeuty behawioralnego jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Drogą do tego celu jest:

 • wybiórcze wzmacnianie coraz bardziej zbliżonych do docelowych form zachowania (kontrola wzmocnień, czyli manipulowanie konsekwencjami zachowania)
 • ścisłe kontrolowanie sytuacji, w których zachowanie przebiega (kontrola bodźców, czyli manipulowanie czynnikami poprzedzającymi zachowanie- instrukcjami i podpowiedziami)

Podstawowe etapy terapii behawioralnej dzieci autystycznych

 • Wczesne rozumienie mowy
 • Trening imitacji
 • Dopasowywanie i sortowanie
 • Imitacja werbalna
 • Rozwój rozumienia mowy i mowy czynnej; nazywanie obiektów i czynności
 • Pojęcia abstrakcyjne
 • Budowanie zdań. Nauka odpowiadania na pytania
 • Umiejętności szkolne
 • Rozwój społeczny. Nauka wspólnej zabawy
 • Czynności samoobsługowe

Ogólne zasady wyboru zachowań docelowych

 • Ucz umiejętności, z których twój uczeń będzie mógł korzystać codziennie do końca życia
 • Ucz umiejętności, z których twój uczeń może skorzystać natychmiast
 • Zacznij od nauki umiejętności podstawowych
 • Ucz umiejętności komunikowania się
 • Ucz zachowań funkcjonalnych
 • Wybieraj takie zachowania, z którymi masz szansę sobie poradzić
 • Zachowania niepożądane muszą zostać skorygowane

opracowanie: Jens Skar, Arild Karlsen i Jacek Kozłowski

 

Ćwiczenia zachowań werbalnych

 
   1 % dla Dariuszka
   Apel o pomoc !!
   BARDZO DZIĘKUJEMY!!!!!!!
   Diagnoza
   Dokumentacja
   Leczenie DAN!
   O Dariuszku
   Terapia
      Dogoterapia
      Hipoterapia
      Krzyżowo - czaszkowa
      Przedszkole
      Integracja sensoryczna
      Logorytmika
      Muzykoterapia
      Terapia behawioralna
   Autyzm
   Ważne adresy
   Z zapisków mojej mamy

 
Copyright ©2010 by dariuszekautyzm
Kreator Stron www