Muzykoterapia

 

 

Muzyka to wszystkie bodzce dźwiekowe, które docierają do nas z otoczenia. to wszystkie szmery, trzaski, piski i inne efekty akustyczne. Muzyka to głos ludzki - mowa, szept,śpiew, pisk, glos z radia i telewizji."

Techniki muzykoterapii pozwalają dziecku uświadomić i wyodrębnić się z otoczenia. Przyczyniaja sie do jego orientacji w przestrzeni i schemacie ciała. Muzyka rozwija funkcje słuchowo - kinestetyczne, sprzyja nawiązaniu kontaktu wzrokowego i dotykowego. Sprzyja okazywaniu przeżyć emocjonalnych. Słuchanie muzyki uspokaja, daje poczucie bezpieczeństwa, wyzwala radość.

JAK WYGLĄDAJA ZAJECIA Z MUZYKOTERAPII

Najczęściej odbywaja sie w grupie (uspołecznianie dziecka autystycznego), ale na każde dziecko przypada jeden terapeuta. Ćwiczenia dzieci wykonują rękami terapeuty, np. uderzając w instrumenty muzyczne uczą się rozróżniać: "blisko - daleko", "przód - tył", "wysoko - nisko", "cicho - głośno", "długo - krótko". Zaangarzowane sa zmysły wzroku, słuchu, ruchy rąk - przyczynia sie to do rozwoju funkcji percepcyjno - motorycznych. Ćwiczenia pozwalają dostrzec zalezności przyczynowo - skutkowe. Podjeta działania staja się celowe, swiadome, maja swój przewidywalny wynik. Zwieksza to poczucie bezpieczeństwa dziecka, a tym samym jego funkcjonowanie w warunkach społecznych. Muzykoterapię należy zakończyć poprzez wyciszenie, uspokojenie. Na końcu śpiewa się zawsze tę samą, spokojną piosenkę. Jest ona sygnałem do zakończenia zajęć. Terapia ogranicza napady agresji, złości, stereotypii. U dzieci poprawia się koordynacja słuchowo-ruchowa. Ruchy stają się celowe i precyzyjne. Czas koncentracji uwagi na określonej czynności wydłuża się. Dzieci potrafią skupiać uwagę by wykonać zadanie.

 (Małgorzata Nowak. Metody terapii autyzmu)

Dariuszek ma  jedną godzine tygodniowo muzykoterapii w przedszkolu.

 
   1 % dla Dariuszka
   Apel o pomoc !!
   BARDZO DZIĘKUJEMY!!!!!!!
   Diagnoza
   Dokumentacja
   Leczenie DAN!
   O Dariuszku
   Terapia
      Dogoterapia
      Hipoterapia
      Krzyżowo - czaszkowa
      Przedszkole
      Integracja sensoryczna
      Logorytmika
      Muzykoterapia
      Terapia behawioralna
   Autyzm
   Ważne adresy
   Z zapisków mojej mamy

 
Copyright ©2010 by dariuszekautyzm
Kreator Stron www