Integracja sensoryczna

Terapia zaburzen sensorycznych przygotowuje dziecko do nauki, umozliwia nowe doświadczenia w uczeniu się i pomaga złagodzić określone zaburzenia w przetwarzaniu danych percepcyjnych.

Teorię Integracji Sensorycznej stworzyla A.J. Ayres - integracja sensoryczna to proces neurologiczny, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich zmysłów, segregując je, rozpoznając, interpretując, integrując ze sobą i uprzednimi doświadczeniami, odpowiada na wymagania otoczenia adekwatną reakcją.

Integracja sensoryczna jest źródłem informacji o ciele i świecie - mózg musi umieć je zorganizować, aby człowiek mógł poruszać się, uczyć i zachowywać normalnie; mózg lokalizuje, sortuje i ukierunkowuje wrażenia sensoryczne. Prawidłowa organizacja sensoryczna warunkuje kształtowanie percepcji, procesu uczenia się i zachowania; przy nieprawidłowej - życie może przypominac korek uliczny w godzinach szczytu.

W terapii integracji sensorycznej się zajmuje głównie zmysłami: RÓWNOWAGI (układ przedsionkowy), DOTYKIEM I PROPRIOCEPCJĄ.

 

UKŁAD PRZEDSIONKOWY - odpowiada za bezpieczenstwo grawitacyjne (przy nieprawidlowym funkcjonowaniu może wystąpic strach np. przed oderwaniem nóg od podłoża), ruch i równowagę, napiecie miesniowe, postawę, ruchy galek ocznych, obustronną koordynację, przetwarzanie słuchowo - jezykowe, przetwarzanie ruchowo - przestrzenne, planowanie ruchu i wtórnie za poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego.

Podwrażliwy - potrzebuje wiekszej ilości okreslonych bodźców np. wirowania, skakania; częso oniżone napiecie mięśniowe. W tym przypadku należy uważać aby nie przestymulować ukł. przedsionkowego, bo mozna uzyskac efekt odwrotny do zamierzonego.

Nadwrażliwy - nie tolerowanie ruchu np. zmiany pozycji ciała, a w szczególności głowy.

 

DOTYK - spełnia funkcie obronną, pozwala na percepcję dotykową, daje informacje o ciele i pomaga w kształtowaniu ciała, odgrywa wazną rolę w planowaniu ruchu, pomaga w ksztaltowaniu percepcji wzrokowej, wplawa na umiejetność percepcji manualnych, wpływa na bezpieczenstwo emocjonalne lub jego brak, wpływa na funkcjonowanie społeczne.

Podwrażliwy - obniżona wrażliwość na dotyk, nie zauważanie skaleczenia czy uderzenia, słaba swiadomość ciała, brak umiejetności rozróżniania cech trzymajacego przedmiotu,

Nadwrażliwy - występuje obronność dotykowa, nie tolerowanie zabawy dłońmi, niektórych rodzajów ubrań, czesania lub mycia wlosów, brak tolerancji niektórych pokarmów ze wzgledu na ich strukturę.

PROPRIOCEPCJA -  wpływa na świadomość ciała i kształtowanie schematu ciała, kontrolę i planowanie ruchu, umiejetność stopniowania ruchu, czyli dozowania siły, z jaka należy wykonac ruch, napiecie mięsniowe, poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, plynność i kontrole ruchu. Przy zaburzeniach propriocepcji wystepuje tendencja do opierania się na bodźcach wzrokowych, ktore w wielu sytuacjach okazuja sie nie wystarczajace.

Propriocepcja ma tylko podwrażliwość - może jej być tylko za mało.

Dzieci z zaburzona propriocepcją wykonują sztywne i niesoordynowane ruchy, wydają sie niezdarne, maja trudności z ocanianiem odległości, maja trudności z wejściem i zejściem ze schodów, maja trudności z siadaniem na krzesełku, z ubieraniem i rozbieraniem się, chwytaja np. zabawke zbyt mocno, moga być problemy w zabawach ruchowych.

Terapia integracji sensorycznej ma postać "naukowej zabawy", w której dziecko ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Nie uczy sie dzieci konkretnych umiejetnosci lecz wzmacnia procesy nerwowe leżące u ich podstaw, a one pojawiaja się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowaniaośrodkowego układu nerwowego. Terapeuta nie nie kieruje zachowaniem dziecka tylko kreuje takie zachowania, by dziecko bylo wstanie odpowiadac na nie coraz barzdiej zlozonymi reakcjami adaptacyjnymi.

Terapia integracji sensorycznej nie jest schematem powtarzających sie cwiczeń, tylko sztuka ciągłej analizy zachowania dziecka i odpowiedniego doboru i modyfikacji  zadań.. Wyposażenie sali terapeutycznej musi obejmować wiele urzadzeń do stymulacji ukladu przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, wzrokowego, słuchowego i węchowego. Zajecia zwykle odbywaja sie indywidualnie .

(z artykułu Iwony Palickiej - "Podstawy Integracji Sensorycznej" w półroczniku AUTYZM)

Dariuszek ma jedną godzinę w tygodniu (w przedszkolu) terapii SI, ale jego szczypanie doprowadza do płaczu mamę i małą siostrę, dlatego chcemy znaleźć miejsce w ktorym pomogą Dareczkowi i jego rodzinie uporać się z Tym problemem.

 
   1 % dla Dariuszka
   Apel o pomoc !!
   BARDZO DZIĘKUJEMY!!!!!!!
   Diagnoza
   Dokumentacja
   Leczenie DAN!
   O Dariuszku
   Terapia
      Dogoterapia
      Hipoterapia
      Krzyżowo - czaszkowa
      Przedszkole
      Integracja sensoryczna
      Logorytmika
      Muzykoterapia
      Terapia behawioralna
   Autyzm
   Ważne adresy
   Z zapisków mojej mamy

 
Copyright ©2010 by dariuszekautyzm
Kreator Stron www