CZYM JEST AUTYZM ?

To zespół zaburzeń rozwojowych, który najczęściej ujawnia się w pierwszych trzech latach dziecka, przy czym dotyka cztery razy częściej chłopców niz dziewczynki. Autyzm ma wpływ na rozwój mózgu w strefach rozumowania, kontaktów społecznych i porozumiewania się. Osoby autystyczne najczęściej mają kłopoty z komunikacją w grupie, mogą wykonywać te same ruchy ciała np machanie rękami, nietypowe reakcje wobec ludzi, lub przywiązanie do przedmiotów, czy sprzeciwianie sie jakimkolwiek zmianom w rutynie (np. inna trasa do przedszkola). W niektórych przypadkach może wystapic agresja i samookaleczanie się. 

Autyzm jest często określany jako zaburzenie spektralne - objawy autyzmu mogą sie bardzo róźnić. Dwoje dzieci z autyzmem mogą sie calkiem inaczej zachowywać.

Naukowcy badają różne wytłumaczenia form autyzmu. I chociaż nie ma jak narazie jednej odpowiedzi, współczesne badania łączą autyzm z biologicznymi i neurologicznymi róźnicami mózgu. W niektórych rodzinach zauważa sie powrót choroby co może sugerować, że istnieje genetyczna podstawa autyzmu, ale nie odnaleziono do tej pory genu odpowiedzialnego za autyzm.

 

Autyzm nie jest chorobą psychiczną.

Autystyczne dzieci nie są "niegrzeczne".

Autyzm nie jest spowodowany złym wychowaniem.

 

Źródło - http://www.dzieci.bci.pl/strony/autism/czymjest.htm

 

KLASYFIKACJA AUTYZMU

Jedną z prób jest wykaz całościowych zaburzeń rozwoju wg Międzynarodowej Klasyfikacji ICD - 10, a konkretnie pozycja F 84, poświęcona całościowym zaburzeniom rozwoju, występującym jedynie u dzieci. Przedstawia się następująco:
"F 84.0 Autyzm dziecięcy (przejawiający się powyżej 3 roku życia) obejmuje:
- autyzm wieku dziecięcego
- psychozę dziecięcą
- zespół Kannera
F 84.1 Autyzm atypowy (przejawiający się powyżej 3 roku życia) obejmuje:
- atypową psychozę dziecięcą
- upośledzenie umysłowe z cechami autystycznymi
F 84.2 Zespół Retta.
F 84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne.
F 84.4 Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi.
F 84.5 Zespół Aspergera obejmuje:
- psychozę autystyczną
- schizodalne zaburzenia dziecięce
F 84.6 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe.
F 84.7 Całościowe zaburzenia rozwojowe nieokreślone

GŁÓWNE PROBLEMY OSÓB Z AUTYZMEM:

Myślenie - głównym problem jest niezdolność nadania znaczenia swoim doświadczeniom. Osoby autystyczne mogą nauczyć się funkcjonowania tak, jak wymaga tego od nich otocznie, mogą nauczyć się mówić ale nie posiądą niezależnej dolnosci rozumienia, co oznaczaja ich dzialania. Osoby te nie widzą związku pomiędzy wyobrażeniem i zdarzeniem. Ich świat składa się z niepowiązanych ze sobą doświadczeń i wymogów, a podstawowe motywy, koncepcje czy zasady są dla nich zwykle niejasne.

Nadmierne koncentrowanie się na szczegółach, z ograniczoną zdolnością do uznawania pierszeństwa któregoś z detali - osoby autystyczne bardzo często dostzregają szczególy, zwłaszcza wzorokowe - przesunięty przedmiot w pokoju, odrapana ścianę. niektórzy bardzo wyraźnie słyszą dzwięki przez nas niesłyszane np. wentylator. Mogą się skupić np. na poruszającym sie sznurku przy przechodzeniu przez ulicę i nie zauważyć samochodu.

Rozproszenie uwagi - trudno osobom autystycznym skupić się nad tym czego sie od nich oczekuje, bo koncentrują się na doznaniach bardziej dla nich interesujących. Źródłem rozproszenia może być drobiazg - ołówek, tykający zegar, chęć posiadania jakiegoś przedmiotu - też najczęściej błachego.

Konkretne myślenie - probleme są myslenie symboliczne i abstrakcyjne - nie mogą zrozumieć przysłów, powiedzeń metafor.

Trudności z łączeniem idei - łatwiej zrozumieć poszczegolne fakty niż połączyć je z szerszymi informacjami.

Trudnosci z organizacją i kolejnością - to problem z ogólnymi trudnościami łączenia wielu informacji. Umiejętnośćorganizacji jest trudna bo wymaga supienia się nad zadaniem i jego rezultatem w jednym czasie. Ustawianie kolejności wymaga podobnych umiejętności. Charakterystyczne dla osób z autyzmem jest wykonywanie zadań w nieodpowiedniej kolejności np wkładając najpierw buty a potem skarpetki. W ten sposób ukazują nam, iz pomimo opanowania poszczególnych kroków nie rozumieja powiązań pomiędzy etapami, czy ich znaczenia w odniesieniu do końcowego rezultatu.

Trudności w generalizowaniu - osoby autystyczne nauczą się umiejętności czy zachowania w jednej sytuacji lecz nie umią jej przenieść do innej.

Myślenie w sensie dozowania silnych impulsów, nadmiernego niepokoju i niesprawiedliwości sensoryczno - percepcyjnych - osoby autystyczne mogą być wytrwałe w poszukiwaniu rzeczy, których pragną np. ulobionych przedmiotów, doznań. Z powodu braków poznawczych osoby z autyzmem maja problemy ze zrozumieniem, czego się od nich oczekuje i co sie dzieje dookoła nich;niepokój oraz podniecenie są reakcjami na tę ciągłą niepewność.

(www.autismuk.com/index3sub1.htm )

Znakomity artykuł:

Ma autyzm - co to znaczy?

 
   1 % dla Dariuszka
   Apel o pomoc !!
   BARDZO DZIĘKUJEMY!!!!!!!
   Diagnoza
   Dokumentacja
   Leczenie DAN!
   O Dariuszku
   Terapia
   Autyzm
   Ważne adresy
   Z zapisków mojej mamy

 
Copyright ©2010 by dariuszekautyzm
Kreator Stron www