Hipoterapia

Hipoterapia, czyli terapeutyczna jazda na koniu, jest specyficznym rodzajem gimnastyki, opartej na bazie neurofizjologicznej.

Dzięki hipoterapii następuje:

  •    zmniejszenie zaburzeń równowagi i poprawa reakcji obronnych               
  •    zwiększenie możliwości lokomocyjnych i zapewnienie kontaktu ze zwierzęciem i przyrodą; 
  •  stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka, w tym:

o                                                        poprawa koordynacji wzrokowo ruchowej, orientacji przestrzennej oraz rozeznania w schemacie własnego ciała;

o                                                        zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności;

o                                                        zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń;

 

  •   rozwijanie samodzielności;
  •  zwiększenie poczucia własnej wartości;
  •  relaksacja i osłabienie reakcji nerwicowych. (Źródło)

   Hipoterapia jest dla dzieci autystycznych dodatkowa formą stymulowania rozwoju. Wskazuje na znaczne zmiany w sferze rozwoju poznawczego i emocjonalnego. Następuje poprawa koncentracji uwagi, kontaktu wzrokowego, zwiększa siie zakres ruchów i poprawia sprawność. Jazda na koniu dostarcza licznych bodźców czuciowych ( powierzchownych i głębokich), słuchowych, wzrokowych i węchowych. Rozwija to zaburzoną u tych dzieci zdolność równoczesnego odbierania bodźców i ich kojarzenia, dzięki czemu następuje poprawa orientacji przestrzennej, rozeznania w schemacie własnego ciała oraz koordynacji wzrokowo - ruchowej. Udaje się stymulować rozwój mowy, poszerzać zakres słów. Jazda na koniu wyzwala spontaniczność i pomysłowość, daje poczucie samodzielności, znaczenia, redukuje lęk i poprawia nastrój, pozwala zmniejszyć deficyty w zachowaniu i niepożądane nawyki.(Źródło)

Dariuszek pokochał koniki od pierwszego wejrzenia:) A kiedyś się ich bał...     Tu uczęszczam na hipoterapie:)

 

 
   1 % dla Dariuszka
   Apel o pomoc !!
   BARDZO DZIĘKUJEMY!!!!!!!
   Diagnoza
   Dokumentacja
   Leczenie DAN!
   O Dariuszku
   Terapia
      Dogoterapia
      Hipoterapia
      Krzyżowo - czaszkowa
      Przedszkole
      Integracja sensoryczna
      Logorytmika
      Muzykoterapia
      Terapia behawioralna
   Autyzm
   Ważne adresy
   Z zapisków mojej mamy

 
Copyright ©2010 by dariuszekautyzm
Kreator Stron www